Chân Phương

Chú thích cho những ngày câm nín

Những bài thơ sau đây được viết và phê bình dưới dạng samizdat tại SàiGòn kể từ những năm cuối thập niên 70. Chúng được phục hồi lời từ trí nhớ tác gi

Plus de détails

33347

Reliures : Dos carré collé

Formats : 11x20 cm

Pages : 66

Impression : Noir et blanc

N° ISBN : 9782953799156

Aucun point de fidélité pour ce produit.


  • Papier
    5€85
  • PDF
    5€69

- +

Ajouter à ma liste d'envies

Livraison suivie
Livraison suivie
Paiement sécurisé
Paiement sécurisé
Nos engagements
Nos engagements

Envoyer à un ami
Chú thích cho những ngày câm nín
Chú thích cho những ngày câm nín
Những bài thơ sau đây được viết và phê bình dưới dạng samizdat tại SàiGòn kể từ những năm cuối thập niên 70. Chúng được phục hồi lời từ trí nhớ tác gi

Autour de Chân Phương

Découvrir Chân Phương
Ses ouvrages
Résumé
Những bài thơ sau đây được viết và phê bình dưới dạng samizdat tại SàiGòn kể từ những năm cuối thập niên 70. Chúng được phục hồi lời từ trí nhớ tác giả và được nhà Trình Bày của cố thi sĩ Diễm Châu xuất bản tại Pháp năm 1989.
Ít tháng sau đó, bức tường Bá linh trở thành lịch sử.
Thi phẩm này được đăng lại toàn bộ (vì tôi chỉ hiệu đính) đúng như lời 1989 và những ngày tháng ngột ngạt trước đó ở VN.

Avis des lecteurs

Aucun avis n'a été publié pour le moment.

Donnez votre avis
Chú thích cho những ngày câm nín
Chú thích cho những ngày câm nín